שוד הקרקעות

תנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית עתרה לבג"ץ נגד החלטות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל, המאפשרות לקבוצה קטנה, לזכות בהטבות מרחיקות לכת על קרקע, השייכת לכלל האזרחים. אותה קבוצה מצומצמת של מיוחסים,  מתעשרת באופן חסר תקדים, על ידי העברת הבעלות של קרקע ציבורית לרשותה ופוגעת בכלל האוכלוסיה, בטיעונים של עשיית צדק היסטורי

האדמה הזאת היא של  כ - ו - ל - ם וההכרעה מה יעשה בה היא אחת ההכרעות המשמעותיות ביותר העומדות בפני החברה הישראלית. הקשת אינה מתנגדת להפשרה עניינית של קרקעות חקלאיות כדי לענות על מחסור בקרקע לבניה אבל היא תובעת שההחלטות מה יעשה במקרקעי ישראל תעשנה לאור עקרונות של צדק ושוויון הלוקחים בחשבון את הצרכים והאינטרסים של כלל אזרחי ישראל: יהודים, ערבים, עולים, תושבי עיירות פיתוח ושכונות – וגם, כמובן לחברי קיבוצים ומושבים אך לא רק הם

הקשת הדמוקרטית המזרחית דורשת: לבטל את החלטות מועצת מקרקעי ישראל המאפשרות לקבוצת מיוחסים להפוך לאדוני הקרקע, ולפתוח בדיון ציבורי מעמיק ומסודר, בשיתוף כל אזרחי מדינת ישראל בסוגיה של חלוקת הקרקעות. אנו סבורים כי הדרך לחברה צודקת, טמונה בין היתר בחלוקה וניצול שוויוני לכל תושבי .המדינה של אחד המשאבים הציבוריים החשובים ביותר, הקרקע

מידע נוסף

נייר עמדה של הקשת בעניין הקרקעות

הבג"ץ שהגישה הקשת

האדמה היא של כולם

חוות דעת - הפרטת קרקע חקלאית
 פרופסור אורן יפתחאל

חוות דעת - הפרטת קרקע חקלאית
 פרופסור נח לוין-אפשטיין