מאמרים בעברית
:נושאים

הזכות לדיור
שוד הקרקעות
כלכלה
חינוך 
יהודי ארצות ערב
היסטוריה ותרבות

הזכות לדיור

 לדיור הציבורי מגיע, ד"ר יצחק ספורטא

חוק הדיור הציבורי   הצדק הזה כולו שלהם, משה קריף

שוד הקרקעות

חוות דעת - הפרטת קרקע חקלאית, פרופסור אורן יפתחאל

חוות דעת - הפרטת קרקע חקלאית, פרופסור נח לוין-אפשטיין

לאן אתם ממהרים, משה קריף

כלכלה

כבוד האדם והפונדמנטליזם הליברלי, פרופסור יהודה שנהב

אל יתפלאו מהנדסי התוכנה, ד"ר יצחק ספורטא

מחר 35% יהיו יותר מידי, ד"ר יצחק ספורטא

הסדרים לגיל הרך, ד"ר יצחק ספורטא

חינוך

מערכת החינוך בתקופת מעבר, ד"ר יוסי יונה וד"ר יוסי דהאן

ספרי ההיסטוריה של עם ישראל, פרופסור יהודה שנהב

יהודי ארצות ערב

השוד המושלם, פרופסור יהודה שנהב

הגלימה, הכלוב וערפל הקדושה, פרופסור יהודה שנהב

היסטוריה ותרבות

קשר השתיקה, פרופסור יהודה שנהב

מראיינים את עצמם לדעת, משה קריף

 

כל המאמרים המופיעים בעמוד זה מתפרסמים באישור כותביהם. אין להשתמש
.בטקסטים המופיעים כאן ללא אישור מפורש מבעלי הזכויות