?כיצד להצטרף

.דמי החברות בתנועה הינם 120 ש"ח לשנה

כדי להצטרף, יש להדפיס ולמלא את טופס ההצטרפות ולשלוח אותו
.אלינו בפקס או בדואר

 לחצו כאן כדי להציג את טופס ההצטרפות בדפדפן

של טופס ההצטרפות WORD לחצו כאן כדי להוריד גרסת