הערוץ הציבורי

הקשת הדמוקרטית המזרחית מובילה קואליציה רחבה של ארגונים חברתיים, הפועלת להקמתו של ערוץ טלוויזיה אלטרנטיבי, שייצג את אינטרס הציבור כולו, ועוסק בראש ובראשונה בדמותה ובייצוגה של הזהות המקומית על שלל קהילותיה

הערוץ יהיה ערוץ רב-עדתי, רב-תרבותי ובין-קהילתי; ערוץ מסחרי הדוגל בחופש היצירה ללא תלות ברייטינג  הערוץ יביא למירקע את נוכחותם וקולם של החלשים והמושתקים, יציע שותפות ביצירה לקשת התרבויות בחברה, יפנה לקהלים שאינם מופיעים בערוצים האחרים וישתף אותם בעשייה הטלוויזיונית.  הערוץ ישדר פסיפס תרבותי שיעודד הידברות ודיאלוג בין הקהלים השונים תוך השתתפות ציבור מגוון של יוצרים, מנחים ומגישי תכניות. הערוץ  יעניק זמן מסך משמעותי להפקות מקור מקומיות. מדיניות השידור תהיה מונחית על ידי עקרונות דמוקרטיים - רגישות חברתית, זכויות האדם ופלורליזם תרבותי.  הערוץ יציג לוח משדרים חדשני המבטא אלטרנטיבה איכותית  לערוצי  השידור הקיימים. הערוץ ישקף את הזהות המקומית  ולצידה ייתן ביטוי לעושר היצירה הטלוויזיונית ברחבי העולם 

מידע נוסף

תירוצים מהסוג השלישי, פרופסור ג'אד נאמן

עקרונות ערוץ 4 הבריטי, ד"ר שאול צדקא